Jagt-tegn.com

Lars L Kristensen

MANDEN BAG KURSERNE

Som underviser har jeg 30 års erfaring fra jagttegnsundervisning på aftenskoler og intensivkurser i forskelligt regi.

Gennem 15 år har jeg derudover afholdt frivillige jagtprøver for Danmarks Jægerforbund med det formål at give deltagerne de bedste forudsætninger for at bestå jagtprøven.

Blandt de mange øvrige gøremål i mit liv er blandt andet opgaverne som riffelprøvesagkyndig for Skov og Naturstyrelsen og indsatsen som formand for den meget aktive Haderslev Jægerforening, der er en af landets største lokalforeninger under Danmarks Jægerforbund med omkring 400 medlemmer.

Jeg er naturligvis selv en aktiv og alsidig jæger, der dyrker jagtinteressen både i Danmark og i udlandet. Denne praktiske tilgang til stoffet er vigtig for at kunne formidle såvel sin jagtfaglige viden som selve jagtens væsen videre til kursisterne.