Jagt-tegn.com

Om jagtprøven

Forudsætningen for at kunne gå op til jagtprøve er, at man har deltaget og bestået et våbenkursus. Derudover skal man betale et gebyr på 215 kr. Man kan i hver prøveperiode aflægge en skriftlig og to praktiske prøver.

Jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at man på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan håndtere et skydevåben forsvarligt. Ude i terrænet er der opstillet 6 vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig eller ej. Mindst 5 ud af 6 afstande skal vurderes rigtigt.

Den praktiske prøve afsluttes med skud til 4 lerduer. Her er det ikke evnen til at ramme der bedømmes men håndteringen af våbenet.

Skydeprøven
Skydeprøven er ikke en del af jagtprøven. Bestået jagtprøve giver fortsat et jagttegn, men jagttegnet giver ikke ret til at gå på jagt. Jagttegnet giver ret til at købe et haglgevær og dermed mulighed for at træne ens skydefærdigheder. Det er først lovligt at komme på jagt, når skydeprøven er bestået. Skydeprøven vil bestå af 18 lerduer som fordeles på 6 bagbuer, 6 højreduer og 6 venstreduer og der udleveres 18 patroner. Alle lerduer kastes som enkelduer. For at bestå skydeprøven skal mindst 2 lerduer i hver retning rammes. Når to duer er ramt i en retning går man videre til næste retning og får lov at tage de resterende patroner med. Det vil sige, at mindst 6 lerduer skal rammes i maksimalt 18 patroner, hvilket svarer til maksimalt 3 skud per lerdue, som er det samme i henhold til de jagtetiske regler.