Jagt-tegn.com

Om jagttegn

Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år.

For at få jagttegn skal man være fyldt 16 år og have bestået jagtprøven.

Den årlige jagttegnsafgift er fra 1. april 2017 på 530 kr. incl. præmie for lovpligtig ansvarsforsikring.

Indtægterne fra jagttegn bliver især brugt til oplysning om jagt og vildtpleje samt til initiativer, der gavner vildtet. En del af midlerne bliver også brugt til forskning indenfor vildt og til at lønne statens vildtkonsulenter.

Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jægerregisteret, som er Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede.